Kastamonu Araç Barajı

DSİ ile gerçekleştirilen 12 Ekim 2015 tarihli sözleşmeyle başlatılan Kastamonu Araç Barajı Projesi, sulama ve enerji üretimine yönelik bir projedir. Barajın tünel uzunluğu 510 m, yüksekliği 81,5 m, kret uzunluğu ise 560 m olup, toplamda 2.000.000 m³ kazı ve 5.000.000 m³ dolgu işlemi gerçekleştirilecektir.