Misyon & Vizyon ve Kalite Politikalarımız

MİSYONUMUZ

Ürün ve hizmetlerimizde yüksek kalite ve yeniliklere odaklanarak, müşteri memnuniyetine önem veren, güvenilir, çevre ve toplum bilinciyle hareket eden bir firma olma hedefimiz doğrultusunda, kurumsal gelişim ve kişisel eğitim konularında bilinçli bir yaklaşım sergiliyoruz.

VİZYONUMUZ

Sektördeki girişimci vizyonumuz ve sürekli artan ciromuzla öncü bir konumda bulunmayı sürdüreceğimize dair güçlü bir inanca sahibiz.

Kalite Politikalarımız

-Kalite Yönetim Sistemi’nde sürekli iyileştirme ve hedeflerle yönetim modelini mümkün olan tüm faaliyetlerimize yaygınlaştırmayı,
-Faaliyet alanımızdaki ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun bir kalite yönetim sistemi yürütmeyi,
-Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı,
-Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,
-Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve kalite yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşmiş bir şekilde harmanlayarak, sektörümüzde kalite yönetimi açısından öncü bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Detaş Şirketler Grubu, tüm çalışanlar, girişimciler ve diğer ziyaretçiler dahil olmak üzere iş yerinde bulunan herkesin sağlık, güvenlik ve refahını sağlamayı taahhüt eder. Detaş Şirketler Grubu, bu kapsamdaki taahhütünü organizasyon dahilindeki ürünler, hizmetler ve insanlarla ilgili tüm faaliyetlerle birleştirdiği sağlık ve güvenlik yönetimi sistemi yoluyla göstermektedir.

Detaş Şirketler Grubu içinde çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçilerin dikkat etmeleri gereken görevleri vardır; güvenli çalışma sorumluluğunu taşımak, kendi sağlık ve güvenlikleri için tüm makul önlemleri almak ve davranışları sonucu etkilenebilecek diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmaktadır.

Detaş Şirketler Grubu, ilgili tüm faaliyetlerde ihtiyaç olduğu zaman işletmede çalışanlardan ve/veya dışarıdan hizmet alımıyla uygun uzmanlardan yararlanarak iş güvenliği koşullarını iyileştirmek için tüm makul ve uygulanabilir adımları atacaktır.

Detaş Şirketler Grubu şu taahhütlerde bulunmaktadır:
– Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin İSG’ni iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği kültürü oluşturmak,
– Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ve organizasyonel yapılanmalar oluşturmak ve sürdürmek,
– Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenlemeler ve standartlarıyla uyumlu olmak,
– Organizasyon kapsamındaki risklerle ilgili ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemleri uygulamak,
– Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanım sağlamak,
– Tüm ilgili personel için uygun İSG eğitimi sağlamak,
– İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık İSG programı oluşturmak,
– İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırıp çalışmalarına devam etmek,
– Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamak,
– Tüm olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan çalışanların uygun işlere, hak taleplerinin adil yönetimi ve rehabilitasyon uygulamaları yoluyla ilk fırsatta geri dönmesini sağlamak,
– Detaş Şirketler Grubu iç standartlar, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra dış kaynaklı bağlayıcı kurallar ve kanunları da içerecek şekilde bir İSG-YS uygulayacak ve sürdürecektir. Bu standartlar, işletmede sürekli iyileşmenin sağlanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla bütünlük ve etkinliğin korunduğundan emin olmak için düzenli olarak izlenecektir.

Çevre Politikamız

Çevreye duyarlı bir anlayışla, çevresel mevzuatlara tam uyum sağlayarak, etkili çevre yönetimi ve operasyonel mükemmelliği benimseyip çevresel etkileri kontrol altında tutuyor ve azaltıyoruz. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak için ürünlerimizin üretim faaliyetlerini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile yönetiyor ve çevresel performansımızı sürekli iyileştiriyoruz.

Detaş Şirketler Grubu olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler:

1. Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genelge ve müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
2. Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak doğal kaynakların korunmasını sağlamak,
3. Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
4. Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için çevre yönetim sistemimizi geliştirmek,
5. Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,
6. Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içinde bulunmak,
7. Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atığı azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,
8. İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

Kalite Belgelerimiz