NPI Profiller

NPI demiri, pek çok farklı boyut ve şekilde bulunabilen bir demir türüdür ve bu tür demirlere genellikle ‘kiriş’ de denir. H ve I şeklinde olanlar, bu kiriş türlerinin en yaygın kullanılanlarıdır. Bu demir türleri genellikle kamyon yapımı, inşaat mühendisliği, ağır makineler ve diğer ağır hizmet işlerinde kullanılır.

NPI demirinin çeşitli boyutları ve şekilleri, çeşitli uygulama ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanabilir. H ve I şeklindeki profiller, yapısal dayanıklılık ve taşıma kapasitesi sağlamak amacıyla tercih edilir. İnşaat sektöründe özellikle büyük yapıların oluşturulmasında ve ağır yüklerin taşınmasında kullanılırlar.

Bu demir türü, dayanıklılığı ve sağlamlığı ile bilinir, bu da onu geniş bir endüstriyel uygulama yelpazesinde önemli bir yapı malzemesi haline getirir. NPI demiri, inşaat projelerinden endüstriyel üretime kadar birçok alanda güvenilir bir yapı elemanı olarak kullanılmaktadır.