Kalite

Kalite Politikalarımız ve Belgelerimiz

Kalite Yönetim Sistemi’nin Sürekli Iyileştirme Ve Hedeflerle Yönetim Modelini Mümkün Olan Tüm Faaliyetlerimize Yaygınlaştırmayı, Faaliyet Alanımızdaki Ulusal Ve Uluslararası Mevzuat Ve Yasalara Uygun Bir Yönetim Sistemi Yürütmeyi, Toplam Kalite Felsefesini Esas Alarak, Takım Ruhu Içerisinde Şirket Ve Birim Hedeflerine Ulaşılması, Sürekli Iyileştirme Yaklaşımı Doğrultusunda Tüm Süreçlerimizdeki Verimliliğin Uluslararası Düzeyde Rekabet Edebilecek Seviyeye Yükseltilmesi, Yenilikçi Ve Yaratıcı Yaklaşımların Cesaretlendirilmesi, Teknik Ve Davranışsal Yetkinlikleri Artıracak Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi Yönünde Faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ile Birlikte Bütünleşik Bir Şekilde Yöneterek, Sektöründe Kalite Açısından Öncülüğümüzle Örnek Bir Kuruluş Olmak Için Tüm Gücümüzle Çalışırız.

En Değerli Kaynak Olarak Gördüğümüz Tüm Çalışanlarımızın Mesleki Sağlık Ve Emniyetlerini Korumak, Olası Iş Kazalarını Ve Bunların Etkilerini En Aza Indirmek Ve Bu Doğrultuda Iş Ve Hizmet Üretiminde Verimlilik Ve Kaliteyi Sağlayabilmek Için Uygulanabilir Tüm Kanun Ve Yönetmeliklerle Birlikte Hareket Edeceğimizi, Düzenleyeceğimiz Eğitim Programları Ile Çalışanlarımızın Bu Sistem Içerisindeki Yerlerini Ve Sorumluluklarını Kavramalarını Sağlayarak, Sorumluluk Bilinçlerinin Gelişmesine Katkıda Bulunacağımızı, Çalışanlarımızın Da Katılımıyla Olası Riskleri Ortadan Kaldırmak Suretiyle “Sıfır Iş Kazası” Hedefimize Ulaşmaya Çalışacağımızı Ve Bu Çerçevede Tüm Çalışanlarımıza Sağlıklı Ve Güvenli Bir Iş Ortamı Yaratacağımızı, Her Yıl Yeni Amaç Ve Hedefler Belirleyerek, İSG Sistemimizin Sürekli Gelişmesini Sağlamayı Ve Bu Amaç Doğrultusunda İSG Faktörünü Ön Planda Tutacağımızı, TAAHHÜT EDERİZ.