Antalya Çandır-1 HES Projesi

Grup şirketlerimizden DETAŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş’nin 1.80MWm/1.71MWe kurulu gücüne sahip Antalya Çandır-1 Regülatörü ve HES projesinin inşaat işleri DETAŞ KONUT A.Ş. tarafından yapılmış olup, regülatör yüksekliği 7.5 metre, iletim kanalı uzunluğu 1.810 metredir.