Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı
Dayanıklılığı, güvenilirliği, yaygın kullanım alanı, çevre dostu özelliği ve birçok teknik üstünlüğü ile çağdaş toplum yaşantısının ayrılmaz bir parçası olan demir-çelik, geçmişten bu yana, sanayileşmenin temelini ve kalkınmanın itici gücünü oluşturmaktadır. İnsanlık tarihinin geçirdiği tüm evrelerde, toplumların gelişmesine katkıda bulunan demir-çelik, bu özelliği ile, stratejik bir malzeme grubu olarak geleceğe güvenle bakmaktadır. 
 
Bu önemli misyonu itibariyle, uygulama alanlarını ve üretim teknolojisini geliştirerek kendisini sürekli yenileyen demir-çelik endüstrisi, bugün globalleşen yenidünya düzenine damgasını vuran en güçlü sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir.
 
Kullanılabilir özellikteki hammaddelerin gittikçe azalması, çevre bilincinin gelişmesine bağlı olarak çevreyi koruma düşüncesi ile daha kaliteli malzemeye olan talebin artması, düşük yatırım maliyeti ile daha yüksek verimliliğini amaçlayan müşteri talebindeki değişiklikler son yıllarda demir-çelik üretim teknolojisinin de büyük bir değişim içerisine girmesine sebep olmuştur.
 
Bu kapsamda, demir-çelik sektörü ülke ekonomilerinin ve sanayileşmenin de lokomotif sektörü olma özelliğine sahiptir. İnşaattan otomotive, savunmadan elektroniğe kadar birçok sektörün üretimi demir-çelik sektörüne bağlıdır. Bu nedenle de kişi başına ham çelik tüketimi yıllardır ülkelerin kalkınmışlık düzeyinin bir ölçüsü olarak ifade edilirken, bu tanım son yıllarda kişi başına vasıflı çelik tüketimi olgusuna kaymış bulunmaktadır.
 
Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan ve aynı zamanda deprem kuşağı bölgesinde yer alan ülkemizde de gerek yoğun alt yapı projeleri, gerekse sanayileşmedeki artış sebebiyle sektörün önemi daha da artmaktadır.
 
DETAŞ Sac Profil Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak; Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkemiz bu hedeflere adım adım yaklaşırken, şirket olarak yaptığımız yatırımlar ve sağladığımız istihdam ile bu hedeflere ulaşmada ülke ekonomisine katkı sağlamak azim ve kararlılığındayız.
 
Detaş Sac Profil Demir Çelik A.Ş. olarak,  sahip olduğu güçlü mali ve idari yapısı sayesinde yerel ve global fırsatları takip eden, ülkemizin her bölgesine kısa sürede ulaşılmasını sağlayan lojistik ağı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışı ile güvenilir, çevreye ve topluma duyarlı, kurumsal gelişim ve kişisel eğitime önem veren yapısı ile demir-çelik sektöründeki öncü firma olma özelliğimizi sürdürülebilir bir şekilde artırarak koruyacağımız inancındayız.